Ajánlották a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesületét Az Év Civil Szervezete Díjra


1. Ismertesse röviden a jelölt szervezetet!

A marosvásárhelyi székhelyű KULCS Szociálpedagógusok Egyesülete 2007-ben jött létre. Tevékenységei közé tartozik a szociálpedagógusi szemlélet meghonosítása, a szülő-gyerek-pedagógus közötti információközvetítés és kapcsolatfejlesztés; nevelési tanácsadás; szakmai továbbképzés és felnőttoktatás, valamint a társadalom másság iránti érzékenységének és toleranciájának fejlesztése.

2. Indokolja meg, miért jelöli az illető szervezetet a díjra?

A Maros megyei Ifjúsági Igazgatóság aligazgatójaként alkalmam volt alakulásától kezdve figyelemmel kísérni az Egyesület működését. Izgalmas és sokszínű programjaik (táborok, Iránytű Központ, szexuális nevelés) sok fiatalt vonzottak be, hiszen ezek hiánypótló tevékenységek voltak. Külön örömünkre szolgált, hogy a sérült fiatalok életére, kihívásaikra is felhívták a figyelmet (Próbáld ki te is milyen a másság program segítségével). A szülők és pedagógusoknak szánt kerekasztal beszélgetések, konferenciák, a különböző ifjúsági fesztiválokon való szereplések - mind mind továbbgyűrűznek a társadalomban - a jövő generáció nevelésére nyomják rá bélyegüket. Bár Ifjúsági aligazgatóként elsősorban a fiatalokat érintő programokat emeltem ki, nagyszerű teljesítménynek tartom, hogy "elhozták" Erdélybe a Mesterkurzus előadás sorozatot, amely azóta is töretlen sikernek örvend. Jelölésemmel értékelni szeretném munkájukat, úgy gondolom, hogy nagyon értékes küldetést teljesítenek, kívánok nekik további kitartást, erőt, sikert az Egyesület működéséhez.

3. Melyek az adott civil szervezet legfőbb érdemei általában és az előző évben?

Az Egyesület programjai és tevékenységei széleskörű populációt érintenek; szólnak úgy szülőknek, akiket érdekel gyermekeik jövője, mint fiatal tinédzsereknek, egyetemistáknak, pedagógusoknak valamint az idősebb korosztálynak is. A témaköröket illetően figyelmük kiterjed az oktatásban történő információátadásra és kapcsolatfejlesztésre, személyiségfejlesztésre, permanens nevelésre, a társadalom másság iránti érzékenységének fejlesztésére, a szakmai újdonságok továbbadására – képzések és előadások formájában.
Az Első osztályos leszek könyvecske a Kulcs Egyesület éves kiadványa, mely által immár negyedik éve próbálnak segítséget és útbaigazítást nyújtani azon szülőknek, akik I. osztályba készítik gyermeküket. A könyv tartalmazza a tanévnyitás előtti aktualitásokat a Maros Megyei Tanfelügyelőség részéről; azon iskolák elérhetőségeit és oktatási kínálatait, ahol első osztály indul. Ugyanakkor alkalom nyílik a tanítók bemutatkozására, alternatív és speciális oktatási módszerek (step by step, diszlexia, hosszított program) feltérképezésére. A tájékoztatóban szakemberek által írt hasznos, olvasmányos cikkeket is megtalálhatóak.
A Próbáld ki te is milyen a másság! program célja megismerni, mire is képesek a speciális szükségletekkel élő személyek, interaktív módon megtapasztalni a látás-, hallás- és mozgássérültek mindennapi élethelyzeteit (kipróbálható a szájjal festés, zsíros kenyér kenés bekötött szemmel, mozgássérült labirintus, jelbeszéd alapszinten, stb.). A játékos tevékenységek által segítenek abban, hogy a fiatalok érzékenyebbé váljanak a másság irányában. A programmal a Félsziget Fesztiválon, a Tusványos Táborban, a HIFA 10 éves évfordulóján is jelen voltak. A programot a Maros Megyei Ifjúsági Igazgatóság támogatta.
Az Egyesület keretén belül folyamatosan különböző pályázatok által támogatott programok folynak. Ilyen volt például a 2007–2008-ban történt Diákcsereprogram Drezdában, a Fiatalok Lendületben Szervezet támogatásával, ahol a német szociálpedagógusi hálózat működését ismerték meg behatóbban, magyarországi és osztrák diákokkal, pedagógusokkal együtt.
Az Iránytű Tanácsadó Központ 2008 őszétől kezdte el tevékenységét és önkéntes szakemberek bevonásával azóta is működik. Diákok, egyetemisták, szülők és pedagógusok számára szervez tevékenységeket. Gazdag kínálatukból mindenki megtalálhatja azt, ami őt aktuálisan érdekli. Szerveznek csoportfoglalkozásokat különböző témák mentén (pályaválasztás, kommunikációfejlesztés, személyiségfejlesztés, csapatépítés, stb.), kerekasztal beszélgetéseket szülők és szakemberek bevonásával, műhelymunkával egybekötött előadásokat (enneagram, diszlexia-megelőzés, abortusz).
2010 nyarán elkezdődött a Szexuális nevelés című – a Communitas Alapítvány által támogatott – program, mely VI-VIII illetve IX-XII osztályosoknak szól. A tevékenység csoportozás formájában történik, amelynek keretében a szervezők hangsúlyt fektetnek a csoportkohézió kialakítására valamint a nemi életre való felkészítésre.
2010-ben a Párbeszéd a nevelésről projektet indították el a Maros megyei Tanács támogatásával. Ennek keretén belül kerekasztal beszélgetéseket szerveznek a Maros Megyei Könyvtárral együtt, melyek segítenek a hatékony kommunikáció kialakításában szülő – gyerek – pedagógus között. A meghívott szakemberekkel együtt (óvónő, tanítónő, szociálpedagógus, pszichológus, logopédus) otthonos hangulatban próbálnak a célközönséggel együtt megoldásokat találni különböző témakörökben (iskola és óvodakezdés nehézségei valamint érzelmi intelligencia fejlesztése). A résztvevőknek alkalmuk nyílik szakkönyvek megismerésére is.
Legszélesebb közönséget érintő megvalósításuk a 2009-2010-ben indult Mesterkurzus előadássorozat, mely negyedévente nyújt friss szakmai információt a pszichológia, pedagógia és lelki feltöltődés terén. A Kulcs Egyesület meghívására a Mesterkurzus rendezvénysorozat Erdélyben is meghonosodott, olyan híres előadók szerepeltek Erdélyben, mint: Müller Péter, Dr. Vekerdy Tamás, Dr. Csernus Imre és dr. Ranschburg Jenő.
A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete olyan táborok programjának a megszervezését, levezetését vállalta, amely a gyerekek, fiatalok személyiségfejlődését szolgálja. Témakörök: társas-, kommunkációs készségek fejlesztése; pályaválasztás, útkeresés; tolerancia – másság elfogadásának gyakorlása (Próbáld ki te is, milyen a másság); csapatépítés és közösségi feladatvállalás. A pedagógusképzésben is részt vállalnak (Pedagógushivatás- a pedagógus személyes kompetenciáinak fejlesztése a pszichodráma módszerével. 2010 okt. 8-9).
Társszervezőként jelen van a szervezet minden évben a Segítők Konferenciáján.

4. Van-e kapcsolata az adott szervezettel?

Mint a Maros Megyei Ifjúsági Igazgatóság részt vettünk a Kulcs Egyesület programjainak támogatásában.

5. Milyen forrásokból és mennyire ismeri munkájukat?

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete többször szerepelt a médiában (újság, rádió, televízió). Munkájukat behatóan ismerem, mivel projektjeikkel alakulásuktól folyamatosan megkeresnek. A világhálon is megtalálhatóak a www.kulcs.ro weblapon. A táborok és képzéseik révén tág célközönséghez szólnak, valamint jelen vannak a művelődési közéletben a Mesterkurzus előadássorozattal.A programjaikkal kapcsolatos visszajelzésekből örömmel tapasztalom, hogy színvonalas, gazdag, eredményes szakmai tevékenységet folytatnak, hiszem, hogy méltóak az Év Civil Szervezete Díjra.

Kakassy Blanka, Maros Megyei Ifjúsági Igazgatóság aligazgatónője 

 

 

„Minden ajtó kinyílik egyszer” – Kulcs a Kulcshoz

 


Zsinór a nyakban, rajta apró fémtárgy: valamikor ez volt a lakótelepi gyerekek összetéveszthetetlen ismertetőjele. Mostanában nemcsak az idejekorán önállósított kiskorú lehet „kulcsos,” néhány, láthatatlan ajtókat nyitogató felnőtt is magára vállalta ezt a jelzőt, illetve mindazt, ami mögötte rejlik. A rendszerint telt házas Mesterkurzusok elindulása óta egyre többen ismerik a marosvásárhelyi Szociálpedagógusok Egyesületének nevét. A Kulcs körvonalainak pontosabb megrajzolására Bodoni Ágnessel, az egyesület alelnökével tettünk kísérletet... bővebben >>