Élménypedagógiai Szakmai Nap

Alternatív módszerek, technikák a tanításban
2011. október 24.

 

 

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete szervezésében 2011. október 24-én egy igen mozgalmas szakmai napon vehettek részt azok, akik a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskolába látogattak. Az egész napos rendezvény elsősorban az óvó- és tanítóképzésben részt vevő diákoknak, óvónőknek, tanítónőknek volt meghírdetve, de a szervezők szívesen láttak minden érdeklődőt, tanulni vágyót. Az ötletet Vigotszkij gondolata adta, miszerint egy ember legközelebbi fejlődési zónáját a közvetlen kollégái, gyerekek esetében az osztálytársak jelentik. Így a szakmai nap előadói, műhelyvezetői maguk is óvónők, tanítónők, tanárnők voltak, olyanok, akik egy-egy alternatív módszerre alapozva nevelik a rájuk bízott gyerekeket. A hasonló kezdeményezések létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy közel száz résztvevője volt a rendezvénynek, közöttük Kocsis Annamária minisztériumi szaktanfelügyelő, de jelenlétükkel megtiszteltek a Maros megyei tanfelügyelők is.

A szakmai nap rövid előadásokkal kezdődött, amelyek során a hallgatók megismerkedhettek a különböző reformpedagógiai módszerekkel, irányelvekkel, majd ezt követően kilenc szakmai műhelyben zajlottak tevékenységek. A műhelyek egy-egy mozzanatát mutatták be annak az alternatívának, amely kapcsán szervezték, így a résztvevők kipróbálhatták magukat a Waldorf-pedagógusok által tartott bábozás, nemezelés, viaszgyúrmázás műhelyeiben, valamint megismerkedhettek a Waldorf-pedagógia egyik legfontosabb tantárgyával, a formarajzzal (írás-előkészítés, gondolkodás-fejlesztés, kreativitás).

A step-by-step (lépésról-lépésre) műhelyek résztvevői megtapasztalhattákmilyen "stepes" óvodásnak lenni, valamint megismerkedhettek (bővíthették meglévő tudásukat) a projektmódszerrel. Lehetőség adódott megismerkedni a Maria Montessori által kifejlesztett specifikus oktatási eszközökkel, valamint azokkal a módszerekkel, amelyekkel a Montessori iskolában írást, olvasást, nyelvtani fogalmakat illetve matematikát tanulnak a gyerekek.

A nap végén egybehangzó véleményként fogalmazódott meg a hasonló alkalmak szervezésének igénye, így hát minden téren sikeres és hasznos napot tudhattunk magunk mögött.

Köszönjük a résztvevőknek, a műhelyvezetőknek, az önkéntes diákoknak a segítséget, valamint a Communitas Alapítványnak a támogatást.

Bodoni Ágnes, a Kulcs Egyesület programfelelőse

 

 

Az eseményről készült fényképek itt:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150348227449895&set=a.10150348227344895.350634.586049894&type=1&theater

 

A Szakmai nap támogatója: Communitas Alapítvány 


 
A Szakmai nap programja:

·         8,00-9,00   Érkezés, regisztráció

·         9,00-9,30  Ünnepélyes megnyitó

·       9,30-10,30 Előadások:

o    Mátéfi Enikő: A Waldorf pedagógia

o    Tordai-Soós Kata: A Montessori pedagógia

o    Séra Tünde: A Step-by-step pedagógia

 ·         11,00-16,15 MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

 

Időpont 1. Műhely 2.  Műhely 3. Műhely
11:00-12:30

LADÓ ÁGNES

Waldorf tanító

Waldorf bábjáték

VARGA GABRIELLA

Montessori tanítónő

Olvasás és írás tanítás Montessori eszközökkel

KALI HAJNAL, SÉRA TÜNDE

Step-by-step tanítók

Légy egy napra step-es gyerek!

12:30-13:00 Szünet Szünet Szünet
13:00-14:30

MÁTÉFI ENIKŐ

Waldorf tanár/ ovónő

Földrajz - írás előkészítés a Waldorf iskolában

GERÉB ERZSÉBET

Montessori tanító

Nyelvtani fogalmak kialakítása Montessori eszközökkel

KALI HAJNAL, SÉRA TÜNDE

Step-by-step tanítók

A projektoktatás,  mint egy korszerű és hatékony oktatási módszer

14:45-16:15

BENTA EMŐKE, BÖLÖNI ÁGNES

Waldorf óvónők

Viaszgyúrmázás és gyapjúállat készítés, nemezelőtűvel való nemezelés

ZÁGONI JUDIT

Montessori matematikatanár

Számfogalom kialakítása, alapműveletek elsajátítása Montessori eszközökkel

VAJDA JOLÁN, BOÉR IZABELLA

Step-by-step óvónők

Step-by-step az óvódában


·         16,15-16,45 a SZOVÁTAI NÉPI JÁTSZÓHÁZ GYEREK-ZENEKAR  fellépése

·         16,45-17,00 ZÁRÁS


 

A műhelyekről rövid ismertető:

·         Varga Gabriella tanítónő: olvasás és írás tanítás Montessori eszközökkel:

Hogyan fejlesztjük a finommozgást, dörzspapírbetük,  írás grizbe, mozgó ábécé, betűdobozok, hangkereső stb. Hogyan valósítható meg mindez önálló munkával, rugalmas, gyermekre szabott ritmusban.

 

·     Geréb Erzsébet tanítónő: nyelvtani fogalmak kialakítása egymásra épülő tevékenységek sorozatán keresztül, cselekedtető eszközökkel - szófaji dobozok- önálló munka során. A pedagógus által is elkészíthető szemléletes eszközök Románia földrajzának tanulásához, azok használata. 

 

·     Zágoni Judit matematikatanár: számfogalom kialakítása, alapműveletek elsajátítása Montessori eszközökkel. Ezek az egyéni tanulásra alkalmas eszközök a műveletek logikájának megértését szogálják, szinte maguktól fedezik fel a szabályszerűséget nemcsak  megtanulják az algoritmust.

·         Séra Tünde, Kali Hajnal tanítónők: Légy egy napra Step-es gyerek!

Bújj bele egy rövid időre egy olyan kisgyermek bőrébe, akit minden nap Reggeli üzenettel várnak tanítói, aki elmesélheti társainak azokat a dolgokat amelyek őt aznap reggel nagyon foglalkoztatják, aki felszabadultan, kellemes környezetben saját ritmusában tanulhat, avagy tapasztald meg, hogy milyen egy Reggeli találkozó, csoportmunka, központokban való dolgozás és egyéb érdekességek, amiket egy Step by step-es napirend biztosíthat. 

·         Vajda Jolán, Boér Izabella, óvónők: Step-by-step az óvodában.

Két tematikus hét összefoglalása (gyümölcsök,zöldségek)

-Beszélgetőkör(évszak, időjárás, mondokák,énekes játékok)

-Tevékenykedés a központban(művészeti és gyakorlati tevékenységek). 

·         Séra Tünde, Kali Hajnal tanítónők: A PROJEKTOKTATÁS - egy korszerű és hatékony oktatási módszer

Ismerkedj meg a projektmódszerrel, egy olyan oktatási stratégiával, amely a különböző tantárgyi területek együttes, integrált tervezését és megvalósítását szolgálja, és feltételezi a tevékenységorientált iskolamodellt. Saját élményen keresztül megismerkedhetsz néhány Step by step osztályban kivitelezett projekttel. 

·         Mátéfi Enikő, óvónő:  Formarajz- írás előkészítés a Waldorf iskolában

A Waldorf iskolák alsó tagozatának ez az egyik legfontosabb önálló tantárgya. Előkészíti az írás, olvasás, geometria, számolás tantárgyakat.  Játékos, mesés, művészet – tevékenység, amely 13 éven keresztül kíséri a diákokat a tanulásban. 

·         Benta Emőke, Bölöni Ágnes óvónők: Viaszgyurmázás és gyapjúállat készítés, nemezelőtűvel való nemezelés.

A viasszal való alkotó munka játékos, kreatív tevékenység és hatékony szem-kéz koordinációt fejlesztő technika, amelyet a méhviasz illata tesz varázslatossá. A gyapjúnemezelés többféle technikája használatos a Waldorf-pedagógiában, pl. bábozáshoz, szerepjátékokhoz felhasználható figurák elkészítéséhez; itt a tűnemezelés technikáját sajátíthatják el a résztvevők. 

·         Ladó Ágnes, tanító: Waldorf bábjáték

"Minden olyan játékszer, mely csak élettelen mechanikus elemekből áll, sorvasztja pusztítja a gyermek képzelőerejét. Ellenben minden ösztönzi, ami az élőről alkotott elképzeléseit élénkíti" mondta Rudolf Steiner. A műhely során láthatnak egy rövid waldorf bábjátékot. Kitérünk főleg az óvodában, elemi osztályokban játszott waldorf bábjáték elméleti  alapjaira technikai, kivitelezési részleteire majd röviden kitekintünk a felsőbb tagozatok bábjátékára is.