Tábori beszámoló - tanító szemmel      Bucsini első táborozásunk az Unirea Nemzeti Kollégium I. B osztályával 2009. júl. 6-8 között zajlott a 8-as kilométerkő szomszédságában található, egyházi tulajdonú
, táborhelyen. Fizikai sérülés, betegség, éhezés nem történt, élményekben pedig gazdag volt.
A tábor élménygazdagságát - a természetadta körülményeket leszámítva - különösen a tábor programját szervező és lebonyolító szociálpedagógusnak, Lazsádi Csillának és segédjének, Izának köszönhetjük. Valóban csoportfejlesztés történt a 3 nap alatt. Minden játék, tevékenység ezt a célt szolgálta.
      A tevékenységi formák változatossága igen szembeötlő volt. Nem hiányzott a kirándulás, a növényekkel való ismerkedés, a közeli patak felefedezése. A legtöbb játék a szabadban történt, az adott természeti körülmények kihasználásával. Sokat énekeltünk, tornáztunk, fényképezkedtünk.
      Nem maradt ki a gyerekek személyiségfejlesztése sem. Olyan eseményeket, történéseket ismertem meg a gyerekek életéből, amiket az osztályban soha nem ismertem volna meg. ( Ezért is szerveztem meg és ajánlottam fel a szülőknek ezt a tábort.) Nagyon "beszélő" rajzok készültek, de rengeteg személyes dolgot mondtak el a Tündérnek, aki megoldásokat "talált" a problémáikra. Hihetetlen volt látni, hogy mennyire a gyerekek nyelvén beszél Csilla, hogyan csalogatja elő fájdalamaikat, mennyire tanusít empátiát. Nagyon jó volt kivülről figyelni és nem aktívan részt venni benne. Volt is a gyerkekben egy kevés bizonytalanság a felém való viszonyulásukban, mert az új környezetben nem ugyanazt a szerepkört töltöttük be, mint az osztályban. Jó volt, hogy így is megismerhettek.
      A szociálpedagógusok együttműködése volt a legcsodálatraméltóbb jelenség. Kitünő volt egymásra hangolódásuk, a beválalt feladatkör teljesítése. Kiegészítették egymást, egymás keze alá dolgoztak és mindezt a gyerekek javára tették. A fegyelmet a figyelem lekötésével oldották meg. Gyakran rá kellett csodálkozzak, hogy mennyire különleges gyerekek vannak az osztályomban - és ennek örülhetek.
      Remélem a tábornak folytatása is lesz és a szociálpedagógusok ötletességének, gyümölcsöt hozó munkájának továbbra is örülhetünk majd II. osztályban!


(Póra Annamária tanítónő
)