SEGITŐK SZAKMAI KONFERENCIÁJA
 
 
     2010. november 12-13 között is társszervezők voltunk a Segítők V. Konferenciájának kivitelezésében, melynek témája: Spiritualitás a segítő kapcsolatban.
 
 

 
     
       2009. november 6-7-én a Segítők IV. Konferenciájának a szervezésében vettünk részt.
 
        „Nem szabad túlzottan komolyan vennünk a pszichológiai elméleteket. A pszichológia nem vallásos hitvallás, hanem nézőpont, és ha emberi módon gondolkodunk erről, akkor megérthetjük.” (Jung)
 
         Közös műhelymunkát tartott Kádár Annamária és Szatmári Júlia a Segítők Konferenciáján, melynek átfogó tematikája a Hálók a segítésben címet viselte. Műhelymunkájuk a tanár-diák kapcsolat, mint megtartó háló elnevezésben részesült.
 
 

  
 
     2008 októberében harmadik alkalommal került megrendezésre a Segítők Konferenciája, amelynek szervezésében és lebonyolításában szervezetünk is évről évre aktív szerepet vállal.  Ez a konferencia a segítő szakmájúak képzéséhez és a különböző segítők együttműködéséhez szeretne hozzájárulni.
 
 
     A 2008-as konferencia témája: Férfi és nő, mint segítő. Az együtt töltött három nap előadásai, műhelymunkái során betekintést nyerhettünk elismert szakemberek tapasztalataiba, ugyanakkor alkalom nyílott a találkozásra, beszélgetésre, vitákra és közös gondolkodásra.

     Az egyes napok fénypontja a kerekasztal beszélgetés volt, melyen a segítő szakma jeles képviselői vettek részt határon innen és túlról.

     Az idei konferencia poszterszekcióval naprakész kutatásokról adott tájékoztatást. Lehetőséget teremtettünk számos civil szervezet bemutatkozására, könyvvásárra.

 
 
 
 
    Szervezők: Segtők Baráti Köre és a Gyulafehérvári Caritas marosvásárhelyi kirendeltsége
 
    Társszervező: Kulcs - Szociálpedagógusok Egyesülete